ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարություն

Ուսումնական կենտրոնը համագործակցում է նաև ԼՂՀ ֆինանսների նախարարության հետ և իրականացվող դասընթացներում ընդգրկում նաև ԼՂՀ հարկային ծառայողներին: Այս տարի ԼՂՀ հարկային մարմնի 14 աշխատակիցներ վերապատրաստվել են Ուսումնական կենտրոնում, ևս 2 աշխատակիցներ ընդգրկվել են  միջազգային դասընթացներում:

Համագործակցության շրջանակում 2016թ. նոյեմբերի 14-ից 16-ը «Կամերալ ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների իրականացում» թեմայով ուսումնական դասընթաց է անցկացվել Արցախի Հանրապետությունում:

Դասընթացը անց է կացվել  դասախոսության, քննարկումների, հարց ու պատասխանի մեթոդով: ՊԵԿ մասնագետների կողմից ներկայացվել են հարկ վճարողներին սպասարկող ստորաբաժանման կողմից կամերալ ուսումնասիրությունների, պետական բյուջեի ռեզերվների, հարկային եկամուտների ավելացման ուղղությունների բացահայտման գծով իրականացվող վերլուծական աշխատանքների ոլորտում իրենց փորձը, համատեղ քննարկվել այս ուղղությամբ Արցախի հարկային մարմնի կողմից տարվող աշխատանքները: