ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

Հայտարարություններ

 • Հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման քննության նախապատրաստում

  2021թ-ի սեպտեմբերի 22-ից կազմակերպում է «Հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման քննության նախապատրաստական դասընթաց»: Դասընթացը տեղի կունենա ք. Երևան, Ահարոնյան 12/3 հասցեում, որի ավարտին կտրվի հավաստագիր:

  Ցանկության դեպքում դասընթացին կարող եք մասնակցել օնլայն տարբերակով՝ Skype for business ծրագրով:

   

   

   

  Դասընթացին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մասնակցության վճարումը կատարել (Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ Հ/Հ 900018002585, ՀՎՀՀ 00107399) մինչև 2021թ-ի սեպտեմբերի 20-ը ներառյալ և մասնակցության հայտ (կազմակերպության անվանում, ՀՎՀՀ, իրավաբանական հասցե, բանկային վավերապայմաններ և մասնակցի անուն, ազգանուն, հեռախոսահամար) ուղարկել ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի էլ. հասցեին՝ trainingcenter@taxservice.am կամ գրանցվել առցանց: Դասընթացի արժեքը կազմում է 96 000 ՀՀ դրամ (ներառյալ  ԱԱՀ-ն):

  Դասընթացի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկության համար կարող եք զանգահարել  060 544 989, 060 544 951 հեռախոսահամարներով:

   

  Դասընթացի 1-ին օր՝ սեպտեմբերի 22-ին

   

  Ժամ

  ԹԵՄԱ

  Դասախոս

  18:30-20:00

  Թեմա 1. Ներածություն։ Հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման կարգ. քննության հարցաշարի կառուցվածք

  Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

  20:00-20:15

  Ընդմիջում (Սրճդադար)

  20:15-21:00

  Թեմա 1. Ներածություն։ Հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման կարգ. քննության հարցաշարի կառուցվածք

  Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

   

  Դասընթացի  2-րդ օր ՝ սեպտեմբերի 24-ին

   

  Ժամ

  ԹԵՄԱ

  Դասախոս

  18:30-20:00

  Թեմա 2. ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող օրենսդրություն

  Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

  20:00-20:15

  Ընդմիջում (Սրճդադար)

  20:15-21:00

  Թեմա 2. ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող օրենսդրություն

  Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

   

  Դասընթացի  3-րդ օր՝  սեպտեմբերի 25-ին

   

  Ժամ

  ԹԵՄԱ

  Դասախոս

  18:30-20:00

  Թեմա 3. ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ

  Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

  20:00-20:15

  Ընդմիջում (Սրճդադար)

  20:15-21:00

  Թեմա 3. ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ

  Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

   

  Դասընթացի  4-րդ օր՝  սեպտեմբերի 27-ին

   

  Ժամ

  ԹԵՄԱ

  Դասախոս

  18:30-20:00

  Թեմա 4. Իրավիճակային խնդիրներ

  Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

  20:00-20:15

  Ընդմիջում (Սրճդադար)

  20:15-21:00

  Թեմա 4. Իրավիճակային խնդիրներ

  Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

   

  Դասընթացի  5-րդ օր՝  սեպտեմբերի 29-ին

   

  Ժամ

  ԹԵՄԱ

  Դասախոս

  18:30-20:00

  Թեմա 5. ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ

  Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

  20:00-20:15

  Ընդմիջում (Սրճդադար)

  20:15-21:00

  Թեմա 5. ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ

  Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

   

  Դասընթացի  6-րդ օր՝  հոկտեմբերի 1-ին

   

  Ժամ

  ԹԵՄԱ

  Դասախոս

  18:30-20:00

  Թեմա 6. Իրավիճակային խնդիրներ

  Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

  20:00-20:15

  Ընդմիջում (Սրճդադար)

  20:15-21:00

  Թեմա 6. Իրավիճակային խնդիրներ

  Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

   

  Դասընթացի  7-րդ օր՝  հոկտեմբերի 4-ին

   

  Ժամ

  ԹԵՄԱ

  Դասախոս

  18:30-20:00

  Թեմա 7. ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ

  Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

  20:00-20:15

  Ընդմիջում (Սրճդադար)

  20:15-21:00

  Թեմա 7. ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ

  Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

   

  Դասընթացի  8-րդ օր՝  հոկտեմբերի 6-ին

   

  Ժամ

  ԹԵՄԱ

  Դասախոս

  18:30-20:00

  Թեմա 8. ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ

  Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

  20:00-20:15

  Ընդմիջում (Սրճդադար)

  20:15-21:00

  Թեմա 8. ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ

  Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

   

  Դասընթացի  9-րդ օր՝  հոկտեմբերի 8-ին

   

  Ժամ

  ԹԵՄԱ

  Դասախոս

  18:30-20:00

  Թեմա 9. ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան

  Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

  20:00-20:15

  Ընդմիջում (Սրճդադար)

  20:15-21:00

  Թեմա 9. ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան

  Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

   

  Դասընթացի  10-րդ օր՝  հոկտեմբերի 11-ին

   

  Ժամ

  ԹԵՄԱ

  Դասախոս

  18:30-20:00

  Թեմա 10. ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան

  Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

  20:00-20:15

  Ընդմիջում (Սրճդադար)

  20:15-21:00

  Թեմա 10. ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան

  Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

   

  Դասընթացի  11-րդ օր՝  հոկտեմբերի 13-ին

   

  Ժամ

  ԹԵՄԱ

  Դասախոս

  18:30-20:00

  Թեմա 11. ՀՀ հարկային օրենսգիրք

  Օրի Ալավերդյան

  20:00-20:15

  Ընդմիջում (Սրճդադար)

  20:15-21:00

  Թեմա 11. ՀՀ հարկային օրենսգիրք

  Օրի Ալավերդյան

   

  Դասընթացի  12-րդ օր՝  հոկտեմբերի 15-ին

   

  Ժամ

  ԹԵՄԱ

  Դասախոս

  18:30-20:00

  Թեմա 12. Փորձնական թեստ

  Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

  20:00-20:15

  Ընդմիջում (Սրճդադար)

  20:15-21:00

  Թեմա 12. Փորձնական թեստ

  Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

   

  Դասընթացի  13-րդ օր՝  հոկտեմբերի 18-ին

   

  Ժամ

  ԹԵՄԱ

  Դասախոս

  18:30-20:00

  Թեմա 13. Ամփոփում

  Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

  20:00-20:15

  Ընդմիջում (Սրճդադար)

  20:15-21:45

  Թեմա 13. Ամփոփում

  Կարեն Ալավերդյան, Րաֆֆի Ալեքսանյան

   

  Դասընթացի դասավանդողների

  ՑԱՆԿ

   

  N

  Անուն, ազգանուն

  Պաշտոն

  1

  Կարեն Ալավերդյան

  ՀՀ Ֆինանսների նախարարության Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման, հաշվետվությունների մշտադիտարկման վարչության պետ

  2

  Օրի Ալավերդյան

  ՀՀ Ֆինանսների նախարարության Եկամուտների քաղաքականության և վարչարարության մեթոդաբանության վարչության պետ

  3

  Րաֆֆի Ալեքսանյան 

  ՀՀ Ֆինանսների նախարարության Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման, հաշվետվությունների մշտադիտարկման վարչության հաշվապահական հաշվառման մեթոդաբանության բաժնի պետ